SEDAN

SUV(CUV)

H/T

低噪音

磨耗

  • 寬大的四條直溝設計,提升輪胎的排水效能及操控性能。
  • 胎面完美比例的均等細溝,有效吸收路面震動,提升行車駕駛的舒適性。
  • 中央花紋塊的脈狀設計,提供良好的操縱安定性。
  • 胎面的五段花紋塊,運用電腦技術模擬,可減少高速行駛時所產生的噪音。

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
205/60R13 86 H E B 71 2
185/70R13 86 H N/A N/A N/A N/A
185/60R13 80 H N/A N/A N/A N/A
175/70R13 86(XL) H N/A N/A N/A N/A
175/60R13 77 H N/A N/A N/A N/A
205/60R14 88 H N/A N/A N/A N/A
195/70R14 91 H N/A N/A N/A N/A
195/65R14 89 H N/A N/A N/A N/A
195/60R14 86 H N/A N/A N/A N/A
185/70R14 88 H E B 70 2
185/65R14 86 H N/A N/A N/A N/A
185/60R14 82 H N/A N/A N/A N/A
175/70R14 88(XL) H E C 71 2
175/65R14 82 H N/A N/A N/A N/A
P295/50R15 108(WL) H N/A N/A N/A N/A
265/50R15 99(WL) S N/A N/A N/A N/A
235/60R15 98 S E B 71 2
225/60R15 96 V N/A N/A N/A N/A
215/70R15 98 H N/A N/A N/A N/A
215/65R15 96 H N/A N/A N/A N/A
215/60R15 94 H N/A N/A N/A N/A
205/70R15 96 H N/A N/A N/A N/A
205/65R15 95 H N/A N/A N/A N/A
205/60R15 91 H N/A N/A N/A N/A
205/55R15 88 V N/A N/A N/A N/A
205/50R15 86 V N/A N/A N/A N/A
195/70R15 92 H E E 71 2
195/65R15 91 H N/A N/A N/A N/A
195/60R15 88 H N/A N/A N/A N/A
195/55R15 85 V N/A N/A N/A N/A
195/50R15 82 H N/A N/A N/A N/A
185/65R15 88 H N/A N/A N/A N/A
185/60R15 88(XL) H N/A N/A N/A N/A
185/55R15 82 V N/A N/A N/A N/A
185/45R15 75 V N/A N/A N/A N/A
175/65R15 88(XL) H N/A N/A N/A N/A
175/50R15 75 H N/A N/A N/A N/A
255/65R16 109 H E E 72 2
235/70R16 106 H E B 71 2
235/65R16 107(XL) V N/A N/A N/A N/A
235/60R16 100 V N/A N/A N/A N/A
225/70R16 103 H N/A N/A N/A N/A
225/65R16 100 H N/A N/A N/A N/A
225/60R16 98 V N/A N/A N/A N/A
225/50R16 92 V N/A N/A N/A N/A
225/45ZR16 89 W N/A N/A N/A N/A
215/70R16 100 H E B 71 2
215/65R16 102(XL) H N/A N/A N/A N/A
215/60R16 99(XL) V N/A N/A N/A N/A
215/45R16 90(XL) V N/A N/A N/A N/A
205/70R16 97 H N/A N/A N/A N/A
205/65R16 95 H N/A N/A N/A N/A
205/60R16 96(XL) V N/A N/A N/A N/A
205/55R16 91 H N/A N/A N/A N/A
205/40R16 83(XL) V N/A N/A N/A N/A
195/55R16 87 V N/A N/A N/A N/A
195/50R16 88(XL) V N/A N/A N/A N/A
195/45R16 84(XL) V N/A N/A N/A N/A
175/60R16 82 H E C 70 2
285/65R17 116 V N/A N/A N/A N/A
275/55R17 109 V N/A N/A N/A N/A
265/70R17 115 H C B 72 2
265/65R17 112 H N/A N/A N/A N/A
255/60R17 110(XL) V N/A N/A N/A N/A
245/70R17 110 H E B 71 2
245/65R17 111(XL) H E B 72 2
235/65R17 108(XL) V E B 72 2
235/60R17 102 V E B 71 2
235/55R17 99 V E B 71 2
235/55R17 103(XL) V E B 72 2
225/65R17 102 V E B 71 2
225/60R17 99 H N/A N/A N/A N/A
225/60R17 99 V E B 71 2
225/55R17 101(XL) V N/A N/A N/A N/A
225/50R17 98(XL) V N/A N/A N/A N/A
215/65R17 99 V N/A N/A N/A N/A
215/60R17 96 H N/A N/A N/A N/A
215/55R17 98(XL) V N/A N/A N/A N/A
215/50R17 95(XL) V N/A N/A N/A N/A
205/50R17 93(XL) V N/A N/A N/A N/A
285/60R18 116 H N/A N/A N/A N/A
275/65R18 116 H N/A N/A N/A N/A
275/60R18 113 H N/A N/A N/A N/A
265/70R18 116 H N/A N/A N/A N/A
265/65R18 114 H N/A N/A N/A N/A
265/60R18 110 H E B 72 2
255/70R18 113 H N/A N/A N/A N/A
255/65R18 111 H N/A N/A N/A N/A
255/60ZR18 112(XL) W N/A N/A N/A N/A
255/60R18 112(XL) V N/A N/A N/A N/A
255/55R18 109(XL) V E B 73 2
245/60R18 105 H E B 71 2
235/65R18 106 H E B 71 2
235/60R18 107(XL) V E B 72 2
235/55R18 104(XL) V E B 72 2
235/50R18 101(XL) V E B 72 2
225/60R18 100 H N/A N/A N/A N/A
225/55R18 98 V C B 71 2
225/50ZR18 95 W N/A N/A N/A N/A
225/50R18 95 V N/A N/A N/A N/A
215/55R18 99(XL) V E B 72 2
215/50ZR18 92 W E B 71 2
275/55R19 111 V N/A N/A N/A N/A
265/55ZR19 113(XL) Y N/A N/A N/A N/A
265/50ZR19 110(XL) Y N/A N/A N/A N/A
265/50R19 110(XL) H E B 73 2
255/60R19 109 V N/A N/A N/A N/A
255/55ZR19 111(XL) Y C B 73 2
255/55R19 111(XL) V N/A N/A N/A N/A
255/50ZR19 107(XL) Y N/A N/A N/A N/A
255/50R19 107(XL) V E B 73 2
255/45ZR19 104(XL) W N/A N/A N/A N/A
245/55R19 107(XL) H E B 72 2
245/50ZR19 105(XL) W N/A N/A N/A N/A
235/55ZR19 105(XL) W C B 72 2
235/55R19 105(XL) V E B 72 2
235/50ZR19 103(XL) W N/A N/A N/A N/A
235/50R19 99 V N/A N/A N/A N/A
225/55ZR19 99 Y E B 71 2
225/55R19 99 V N/A N/A N/A N/A
205/55R19 97(XL) V N/A N/A N/A N/A
285/50R20 116(XL) V C B 75 2
285/45ZR20 112(XL) Y C B 75 2
285/40ZR20 108(XL) Y N/A N/A N/A N/A
275/50ZR20 113(XL) W C B 73 2
275/50R20 113(XL) H N/A N/A N/A N/A
275/45ZR20 110(XL) Y C B 73 2
275/45R20 110(XL) V N/A N/A N/A N/A
265/50R20 111(XL) V E B 73 2
265/45ZR20 108(XL) Y C B 73 2
265/45R20 108(XL) V E B 73 2
255/55ZR20 110(XL) Y C B 73 2
255/50ZR20 109(XL) Y C B 72 2
255/50R20 109(XL) V N/A N/A N/A N/A
255/45ZR20 105(XL) W E B 72 2
245/50R20 102 V E B 71 2
235/55R20 105(XL) V E B 72 2
235/40ZR20 96(XL) Y N/A N/A N/A N/A
295/40ZR21 111(XL) W C B 75 2
295/35ZR21 107(XL) W N/A N/A N/A N/A
285/40ZR21 109(XL) Y C B 75 2
275/50ZR21 113(XL) W N/A N/A N/A N/A
275/45ZR21 110(XL) Y C B 73 2
275/45ZR21 110(XL) W C B 73 2
275/40ZR21 107(XL) Y C B 73 2
265/45R21 104 V N/A N/A N/A N/A
265/40ZR21 105(XL) Y E B 73 2
255/45ZR21 105(XL) W C B 72 2
275/40ZR22 108(XL) Y C B 73 2
265/40ZR22 106(XL) Y N/A N/A N/A N/A
265/40R22 106(XL) V N/A N/A N/A N/A