Sport

濕地抓地力

操控

  • 溝深內部的空隙比率和外側分別為38%和34%,可有效提高排水效率和濕地操控。
  • 以加寬周圍溝槽的寬度,分別與普通輪胎的設計相較下,內/外溝深部分增加了21.3%和43.8%的寬度。而且在路面積水增加時能以極佳的排水性能做操控。
  • 全新外觀設計,以及加強胎邊設計以提升輪胎剛性。
  • 胎溝內的鋸齒狀內壁有效地排水,以及減少由氣流和槽壁之間的摩擦噪音。
  • 兩側橫向溝槽的倒角角度能降低滾動噪音,及提高花紋塊剛性。

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
245/45ZR16 94 W E A 71 2
225/55ZR16 99(XL) Y E B 71 2
215/55ZR16 97(XL) Y E B 71 2
215/55R16 93 V N/A N/A N/A N/A
215/45R16 90(XL) V E A 71 2
215/40R16 86(XL) V E B 71 2
205/60R16 92 V N/A N/A N/A N/A
205/55ZR16 94(XL) W E B 71 2
205/55R16 94(XL) V E B 71 2
205/45R16 87(XL) V N/A N/A N/A N/A
195/55R16 87 V N/A N/A N/A N/A
195/45R16 84(XL) V N/A N/A N/A N/A
195/40ZR16 80(XL) W F C 71 2
175/50R16 81(XL) H E C 71 2
255/45ZR17 98 Y E A 71 2
235/55ZR17 103(XL) W E C 72 2
235/50ZR17 96 W N/A N/A N/A N/A
225/55ZR17 101(XL) Y E B 71 2
225/50ZR17 98(XL) Y E B 71 2
225/45ZR17 94(XL) Y E A 71 2
225/45R17 94(XL) V E A 71 2
225/35ZR17 86(XL) Y N/A N/A N/A N/A
215/60R17 96 H E B 71 2
215/55ZR17 98(XL) W N/A N/A N/A N/A
215/50ZR17 95(XL) Y C B 71 2
215/45ZR17 91(XL) W C A 71 2
215/45R17 91(XL) V E B 71 2
215/40ZR17 87(XL) W N/A N/A N/A N/A
215/40R17 87(XL) V N/A N/A N/A N/A
205/55R17 95(XL) V N/A N/A N/A N/A
205/50ZR17 93(XL) Y E B 71 2
205/50R17 93(XL) V E B 71 2
205/45R17 88(XL) V E B 71 2
205/40R17 84(XL) V E B 71 2
275/35ZR18 99(XL) Y E A 71 2
265/35ZR18 97(XL) Y E A 71 2
255/35ZR18 94(XL) Y E A 71 2
245/50ZR18 104(XL) W C A 71 2
245/45ZR18 100(XL) Y E A 71 2
245/40ZR18 97(XL) Y E A 71 2
245/40R18 97(XL) Y N/A N/A N/A N/A
245/35ZR18 92(XL) Y E C 72 2
235/45ZR18 98(XL) W N/A N/A N/A N/A
235/40ZR18 95(XL) Y E A 71 2
225/40ZR18 92(XL) Y E A 71 2
225/40R18 92(XL) Y E B 71 2
225/35ZR18 87(XL) Y E A 71 2
285/35ZR19 103(XL) Y E A 71 1
275/40R19 101 Y N/A N/A N/A N/A
275/35ZR19 96 Y E A 71 2
275/35R19 96 Y E A 71 2
275/30ZR19 96(XL) Y E A 71 2
265/35ZR19 98(XL) Y E A 71 2
255/35ZR19 96(XL) Y E A 71 2
255/35R19 96(XL) Y E A 71 2
245/45R19 102(XL) Y N/A N/A N/A N/A
245/40ZR19 98(XL) Y E A 71 2
245/40R19 98(XL) Y E A 71 2
245/35ZR19 93(XL) Y E A 71 2
235/40ZR19 96(XL) Y N/A N/A N/A N/A
235/35ZR19 91(XL) Y E A 71 2
225/45ZR19 96(XL) W E C 71 2
225/40ZR19 93(XL) Y E A 71 2
225/40R19 93(XL) Y E B 71 2
225/35ZR19 88(XL) Y E A 71 2
225/35R19 88(XL) Y E A 71 2
315/35ZR20 110(XL) Y N/A N/A N/A N/A
295/35ZR20 105(XL) Y N/A N/A N/A N/A
295/25ZR20 95(XL) Y N/A N/A N/A N/A
285/30ZR20 99(XL) Y E A 73 2
285/25ZR20 93(XL) Y E A 73 2
275/35ZR20 102(XL) Y N/A N/A N/A N/A
275/30ZR20 97(XL) Y E A 71 2
265/35ZR20 99(XL) Y N/A N/A N/A N/A
265/30ZR20 94(XL) Y E A 71 2
255/40ZR20 101(XL) Y E A 71 2
255/35ZR20 97(XL) Y E A 71 2
255/30ZR20 92(XL) Y E A 71 2
245/45ZR20 103(XL) Y E A 71 2
245/40ZR20 99(XL) Y E A 71 2
245/35ZR20 95(XL) Y C A 71 2
245/30ZR20 90(XL) Y E A 71 2
235/45ZR20 100(XL) W E A 71 2
225/35ZR20 93(XL) Y E A 71 2
265/45ZR21 104 W E A 71 2
245/30ZR21 91(XL) Y N/A N/A N/A N/A
235/30ZR21 91(XL) Y N/A N/A N/A N/A
285/35ZR22 106(XL) W C A 71 1