SEDAN

Sport

操控

打釘性能

冰地牽引力

  • 胎面中心花紋塊連續不間斷(類Center Rib)及方向性花紋設計,使輪胎保持直行穩定性及轉向靈敏性。
  • 橫溝、直溝及溝底鋸齒狀設計,與冰雪相互崁合,讓溝中的雪柱更不易位移與變形,提高輪胎雪地制動性能。
  • 增加20% SPIKE數量及全圓周不規則SPIKE孔排列,有效增加冰地路面上之制動力,提升輪胎冰地性能。
  • 胎肩花紋塊植入3D SIPE,使花紋塊不易變形,保持花紋塊剛性,提供輪胎操控穩定性。
  • 全規格使用特殊白煙配方(SILICA)可增加溼地抓地性能。

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
155/70R13 75 T N/A N/A N/A N/A
185/65R14 90(XL) T N/A N/A N/A N/A
175/65R14 86(XL) T E E 71 2
155/65R14 75 T E E 71 2
215/65R15 100(XL) T E E 72 2
205/65R15 99(XL) T N/A N/A N/A N/A
195/65R15 95(XL) T E E 72 2
195/55R15 89(XL) T N/A N/A N/A N/A
195/50R15 82 T F F 72 2
185/65R15 92(XL) T E E 71 2
185/60R15 88(XL) T N/A N/A N/A N/A
185/55R15 86(XL) T E E 71 2
215/70R16 100 T E E 72 2
215/65R16 102(XL) T N/A N/A N/A N/A
215/60R16 99(XL) T E E 72 2
215/55R16 97(XL) T E E 72 2
205/60R16 96(XL) T E E 72 2
205/55R16 94(XL) T E E 72 2
195/55R16 91(XL) T E E 72 2
275/65R17 119(XL) T C E 72 2
235/65R17 108(XL) T E E 72 2
225/65R17 106(XL) T E E 72 2
225/60R17 103(XL) T N/A N/A N/A N/A
225/50R17 98(XL) T N/A N/A N/A N/A
225/45R17 94(XL) T N/A N/A N/A N/A
215/55R17 98(XL) T N/A N/A N/A N/A
215/45R17 91(XL) T N/A N/A N/A N/A
205/50R17 93(XL) T N/A N/A N/A N/A
255/55R18 109(XL) T C E 72 2
245/45R18 100(XL) T N/A N/A N/A N/A
235/60R18 107(XL) T N/A N/A N/A N/A
235/55R18 104(XL) T C E 72 2
225/60R18 104(XL) T E E 72 2
225/55R18 102(XL) T E E 72 2
225/45R18 95(XL) T N/A N/A N/A N/A
225/40R18 92(XL) T E E 72 2
215/55R18 99(XL) T E E 72 2
235/55R19 105(XL) T C E 72 2
235/50R19 103(XL) T E E 72 2
235/35R19 91(XL) H N/A N/A N/A N/A
225/55R19 103(XL) T C E 72 2