VAN

舒適性

磨耗

高載重性

  • 胎肩溝底增設細溝,在輪胎磨耗中後期,依然可保持胎面柔軟度,持續享有行車的舒適性。
  • 四直溝的設計,確保雨天溼地行駛的安全性。
  • 胎肩部剛性提昇,有效抑制偏磨耗,適合長途行駛。
  • 電腦模擬最佳橫溝分佈設計,可降低空氣共振的噪音,享受乘坐時的寧靜。

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
155/80R14LT 88/86 N N/A N/A N/A N/A
235/65R16C 115/113 R E E 72 2
235/65R16C 121/119 R E E 72 2
235/60R17C 117/115 R E E 72 2
235/55R18C 117/115 R E E 72 2
235/45R20C 115/113 R N/A N/A N/A N/A
225/65R16C 112/110 S E E 72 2
225/55R17C 109/107 H N/A N/A N/A N/A
225/50R18C 109/107 N E E 72 2
225/50R18C 107/105 N E E 72 2
215/75R16C 116/114 S C E 72 2
215/70R16C 108/106 T E E 72 2
215/70R15C 109/107 S E E 72 2
215/65R16C 109/107 T E E 72 2
215/65R15C 104/102 T E E 72 2
215/60R17C 109/107 N E E 72 2
215/60R16C 108/106 T E E 72 2
215/55R18C 109/107 N E E 72 2
205/75R16C 110/108 R E E 72 2
205/70R15C 106/104 S E E 72 2
205/70R14C 102/100 P E E 72 2
205/65R16C 107/105 T E E 72 2
205/65R15C 102/100 T E E 72 2
195/80R15C 107/105(WS) N N/A N/A N/A N/A
195/75R16C 107/105 R E E 72 2
195/65R16C 104/102 T E E 72 2
195/60R16C 99/97 H E E 72 2
185/75R16C 104/102 R E E 72 2
185/75R14C 102/100 P E E 72 2
175/75R16C 101/99 R E E 72 2
175/70R14C 95/93 T E E 72 2